مشکلات و مسائل مختلف

تغییرات در شکل ظاهری نوزاد که بطور طبیعی ممکن است اتفاق بیافتد.

پوست بدن

پوست بدن اکثر نوزادان در موقع تولد از ماده سفید رنگی شبیه به پنیر و چربی پوشیده شده است که این مواد مخصوصا در بین چین های بدن نوزاد واضح تر بوده و خود بخود بعد از مدتی جذب پوست نوزاد می شود و از پاک کردن بیش از حد آن بایستی خودداری کرد.
پوست بعضی از نوزادان خشک بوده و حتی گاهی ترکهایی مخصوصا در روی دست یا پا ممکن است دیده شود. این خشکی خودبخود برطرف شده و احتیاج به درمان خاصی ندارد.
جوش و بثورات مختلفی ممکن است در روی بدن بعضی از نوزادان در موقع تولد موجود بوده یا اینکه بعداً بوجود آید و چون بعضی از انواع آن کاملاً خطرناک بوده و احتیاج به درمان دارد، در مورد پیدایش هرنوع جوش یا بثورات جلدی با پزشک مشورت نمائید.
در بعضی از نوزادان لکه های قرمز رنگی در پشت گردن، روی پیشانی یا پشت پلکها دیده می شود که اینها به علت اتساع عروق موئینه بوده و اکثراً بعد از مدتی به خودی خود برطرف خواهد شد همچنین در بعضی نوزادان لکه های قهوه ای رنگی در پشت مخصوصاً در ناحیه باسن دیده می شود که اکثراً این نوع لکه ها تدریجاً برطرف خواهد شد.


یرقان نوزاد

پوست اکثر نوزادان در روزهای سوم یا چهارم بعد از تولد مختصری زرد می شود که آنرا یرقان طبیعی یا یرقان فیزیولوژیک نوزاد میخوانند. این نوع زردی های مختصر بخودی خود از بین رفته و معمولاً احتیاجی به درمان ندارد. در بعضی موارد این نوع یرقان به عللی که از همه مهمتر عدم دریافت مایعات به اندازه کافی می باشد شدت بیشتری پیدا کرده در این صورت حتما بایستی با پزشک مشورت گردد.
در مقابل یرقان فیزیولوژیک نوزاد که عارضه ای بدون خطر می باشد گاهی نوزاد به علل متعددی که از همه مهمتر ناسازگاری خونی نوزاد با مادر می باشد از همان روزهای اول بعد از تولد زرد می شود که در این موارد لازم است حتما با پزشک مشورت شده و دستورات لازم اجرا گردد. اینگونه نوزادان ممکن است برای جلوگیری از آسیب مغزی احتیاج فتوتراپی و در مواردی احتیاج به تعویض خون پیدا کنند که در این صورت پزشک متخصص اطفال توضیحات بیشتر و کاملتری به والدین خواهد داد.
در اینجا لازم به ذکر است که تمام خانمهای حامله بایستی گروه خونشان در موقع حاملگی مشخص شود و در صورتی که گروه خون آنها از نوع RH منفی باشد موضوع را با پزشک خود در میان بگذارند و نیز لازم است گروه خون نوزاد اینگونه مادران بلافاصله بعد از تولد مشخص گردد.


 سر نوزاد

سر نوزادان دو قسمت نرم یکی در جلو و دیگری در عقب دارد که به آنها ملاج یا فونتانل می گویند. ملاج قدامی از یکسالگی به بعد و ملاج خلفی از 2 ماهگی به بعد بسته خواهد شد.
در بعضی نوزادان و مخصوصاً نوزادان نارس و آنهائی که رشد داخل رحمی آنها کم بوده است قسمت استخوانی وسط سر که در فاصله بین دو ملاج واقع شده است نرم تر از حد معمول می باشد. این نرمی احتیاج به درمان نداشته و بعد از مدتی خود بخود سفت می شود.
تغییر شکلی در سر اکثر نوزادان بعد از تولد مشاهده می شود که این تغییر شکل در موقع عبور سر از لگن ایجاد شده و بعد از چند روز برطرف خواهد شد و سر به شکل طبیعی خود بر میگردد و نبایستی باعث نگرانی والدین گردد. گاهی همراه با این تغییر شکل خراشهای سطحی، تورم و حتی خون مردگی در روی پوست سر بوجود می آید که اینها نیز خودبخود بعد از مدتی برطرف خواهد شد.
در سر بعضی نوزادان مخصوصاً آنهایی که زایمان مشکل داشته اند خونریزیهائی در بین لایه های استخوانی جمجمه ایجاد می شود که بصورت برجستگی نرمی در یک طرف ( بندرت در دو طرف ) سر نوزاد چند ساعتی بعد از تولد ظاهر خواهد شد. این برجستگیها به وسیله پزشک نوزاد معاینه شده و در اکثر موارد احتیاج به درمان نخواهد داشت و بعد از چند هفته خودبخود کوچک شده و بسیاری از آنها بدون اینکه تغییر شکل واضحی در سر نوزاد بوجود آورد خودبخود از بین خواهد رفت.
در زایمان هایی که به وسیله فورسپس انجام شده است ممکن است در محل قرار گرفتن شاخه فرسپس تغییر رنگ پوست و بندرت خراشهای سطحی و خون مردگی دیده شود که این موضع نیز در اکثر موارد بعد از چندین روز از بین خواهد رفت بدون اینکه اثری روی پوست نوزاد باقی بگذارد.


چشم نوزادان

اغلب نوزادان بلافاصله بعد از تولد چشم های خود را باز کرده و تا مدتی به اطراف خود نگاه می کنند. در بعضی نوزادان ، مخصوصا در مواردی که زایمان مشکل انجام شده است خونریزی هائی ( در صلبیه ) بصورت لکه های قرمز رنگی در سفیدی چشم ظاهر خواهد شد . این خونریزیها اکثراً خودبخود جذب می شود بدون اینکه آثاری در چشم نوزاد باقی بگذارد.
همراه با یرقان فیزلوژیک نوزادان، سفیدی چشم بعضی از نوزادان زرد خواهد شد که این موضوع جزیی از زردی عمومی نوزاد است که قبلا راجع به آن توضیح داده شد.
در برخی از نوزادان بعلت تنگی مجرای اشکی ، در روزهای اول بعد از تولد ترشحات چرکی همراه با اشک زیادتر از چشم مقابل ، از یک چشم خارج میشود ( مجرای اشکی بندرت ممکن است دوطرفه باشد که از هر دو چشم ترشحات چرکی خارج می شود.) این ناراحتی ممکن است هفته ها و گاهی ماه ها ادامه داشته و احتیاج به مراقبت و درمان های خاص دارد که تو سط پزشک معاینه کننده نوزاد به والدین داده خواهد شد.


 قلب نوزاد

تعداد ضربان قلب نوزادان طبیعی در حال استراحت بین 80 تا 120 مرتبه در دقیقه می باشد. در نوزادانی که گریه میکنند ضربان قلب بالاتر بوده ممکن است به حدود 180 مرتبه در دقیقه برسد.
گاهی در شنیدن صدای قلب بعضی از نوزادان مخصوصا در 24 ساعت اول بعد از تولد صداهای اضافی ( سوفل ) شنیده می شود. این موضوع به وسیله پزشک معاینه کننده نوزاد با والدین در میان گذارده شده و قلب نوزاد بایستی مکررا معاینه گردد تا در صورت ادامه داشتن سوفل در معاینات بعدی تدابیری جهت تعیین علت آن اتخاذ گردد.
گاهی نوزاد در معاینات اولیه از نظر قلبی سالم است، ولی در حوالی هفته دوم ممکن است سوفل قلبی مشاهده گردد. این موارد با اینکه نادر می باشد ولی در هر حال لازم است نوزاد در اواسط هفته دوم بعد از تولد مجدداً از نظر قلب معاینه گردد.


دستگاه تناسلی نوزادان

در پسرها کیسه های بیضه تیره رنگ تر از سایر قسمتهای بدن است و در مواردی این تیرگی به حدی است که باعث نگرانی بی جای والدین می گردد.
در تعداد کمی از نوازادان پسر مخصوصاً اگر نارس بدنیا آمده باشند یک یا هر دو بیضه ممکن است در موقع تولد در کیسه بیضه موجود نباشند این موضوع نیز به وسیله پزشک معاینه کننده نوزاد با والیدن در میان گذارده خواهد شد بهر حال در اکثر اینگونه نوزادان پس از مدتی بیضه ها در کیسه بیضه وارد خواهد شد و نباید باعث نگرانی والدین گردد. گاهی ممکن است بیضه ها وارد کیسه بیضه نگردند که در این موارد لازم است با پزشک جدداً مشورت شده و توضیحات بیشتری دریافت گردد.
در مواردی یکی از بیضه ها بزرگتر از بیضه دیگر بوده و این بعلت وجود مایع در داخل کیسه بیضه می باشد که به آن هیدروسل می گویند و در بسیاری موارد این ناراحتی قبل از یکسالگی برطرف خواهد شد ( در موارد نادری این وقوع دوطرفه است ) در بعضی نوزادان مخصوصاً در نوزادان نارس این بزرگی به علت وجود فتق بوده که بایستی توسط جراح مورد بررسی قرار گیرد.
ختنه کردن نوزاد پسر بهتر است در همان زوزهای اول بعد از تولد و تاحود 40 روزگی انجام گردد مگر اینکه دلیلی برای ختنه نکردن او موجود باشد.
از دستگاه تناسلی نوزادان دختر بعد از تولد ترشحات سفید رنگی خارج می گردد که این ترشحات طبیعی بوده نباید موجب نگرانی والدین گردد.
گاهی در اواخر هفته اول بعد از تولد خونریزیهایی شبیه به خون رگل به مدت چند روز از دستگاه تناسلی دختران خارج شده که این موضوع در بسیاری از موارد موجب وحشت و نگرانی فوق العاده والدین این نوزادان می شود در حالیکه این یک امر فیزیولوژیک بوده و ورود هورمونهای مادری به نوزاد از راه جفت و اثر آنها بر روی رحم نوزاد در زندگی داخل رحمی و قطع ناگهانی این هورمونها بعد از تولد عامل اینگونه خونریزیها می باشد. این موضوع نیز احتیاج به هیچگونه درمان ندارد.


 دستگاه تنفسی نوزادان

تعداد دفعات تنفس در نوزادان در موقع استراحت بطور متوسط بین 30 تا 40 مرتبه در دقیقه می باشد. تنفس آرام و بدون ناله کردن و بتوکشیدگی دنده ها بوده و تنها در مواردی که نوزاد دچار ناراحتی تنفسی باشد ناله کردن و بتو کشیدگی دنده ها بوجود خواهد آمد که در این صورت بایستی حتما با پزشک مشورت گردد.
در نوزادان نارس تعداد دفعات تنفس زیادتر بوده و اکثرا بتوکشیدگی دنده ها وجود دارد اینگونه نوزادان بعد از تولد به وسیله پزشک نوزاد معاینه شده و در صورت لزوم تدابیر درمانی لازم اتخاذ خواهد شد.


پستانهای نوزاد

در بعضی از نوزادان به علت اثر هورمونهایی که از مادر ( از راه جفت ) به نوزاد رسیده است، پستان ها بزرگ می شود و حتی باعث جاری شدن شیر از پستان های نوزاد می گردد. این بزرگ شدن پستان ها فیزیولوژیک بوده و احتیاج به درمان ندارد و بر خلاف عقیده موجود در بین خانواده ها بایستی از دوشیدن و مالش پستانها جداً اجتناب نمائید.


 اندامهای نوزاد

ساق پای نوزاد بطور طبیعی دارای خمیدگی مختصری بوده که بعد از مدتی خود بخود صاف خواهد شد.
در بعضی از نوزادان مختصر انحراف به داخل یا خارج کف پا موجود است . اینگونه انحرافها توسط پزشک معاینه کننده نوزاد بررسی می شود و در صورتی که احتیاج به ورزش خاصی باشد به والدین راهنمایی لازم داده خواهد شد. در هر حال اکثر این انحرافات خفیف بوده و بندرت احتیاج به درمان خاصی دارد