آموزش رزرو نوبت

برای رزرو نوبت به صورت اینترنتی طبق مراحل زیر عمل کنید.  (حتما از کامپیوتر یا لپ تاب استفاده کنید)

1- مانند شکل زیر در بخش رزرو اگر روزی برای رزرو نوبت فعال باشد باید بر روی روز مورد نظر کلیک کنید مانند تصویر زیر

2- بعد از اینکه روز مورد نظر را انتخاب کردید لیست نوبتها در زیر آن نمایان خواهد شد و در صورتی که نوبتی سبز باشد شما می توانید آن را انتخاب کنید مانند شکل زیر :

3- در مرحله بعدی اطلاعات بیمار را وارد کنید که نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه اجباری است مانند تصویر زیر

4- پس از ورود اطلاعات فردی و کلیک بر روی رزرو نوبت پس از تائید شرایط رزرو به مرحله بعدی خواهید رفت که قیمت قابل پرداخت نیز نمایش داده خواهد شد. مانند تصویر زیر :

5- پس از کلیک بر روی پرداخت وجه و دریافت نوبت صفحه تائید نهایی ظاهر خواهد شد و پس از تائید وارد سایت بانک خواهید شد مانند تصویر زیر

6- اطلاعات خود از قبیل شماره کارت و رمز دوم و ... را در سایت بانک وارد کرده و پس از پرداخت وجه مجدد وارد سایت دکتر خدائی خواهید شد که تائید نهایی و اطلاعات رزرو شما نمایش داده خواهد شد مانند تصویر زیر :

بدین ترتیب رزرو شما به صورت کامل انجام شده است. در صورتی که هنگام بازگشت از بانک اروری در سایت مشاهده کردید و نوبت به شما نمایش داده نشد از قسمت پیگیری رزرو در سایت می توانید وضعیت رزرو خود را چک کنید و در صورتی که نوبتی برای شما رزرو نشده بود وجه پرداختی شما به صورت خودکار به حساب شما بازگشت داده می شود.